Voss Guide

Destinasjon Voss publiserer Voss Guide ein gang i året. Her presenterer dei kva Voss har å by på av opplevingar, attraksjonar, overnatting med meir. Voss prenteverk utvikla eit re-designe på denne brosjyren med utgangspunkt i VisitVoss sin visuelle profil. Deretter sette me opp brosjyren på 3 ulike språk som me produserte i eit opplag på 47.000stk fordelt på dei tre språka norsk, engelsk og tysk.

VG_1a
VG_2
VG_5
VG_4
VG_3