MYRKDALEN

Me har hatt gleda av å utvikle ein del marknadsmaterial for Myrkdalen Fjellheisar og Myrkdalen Hotel. Mellom anna har me designa Vinter/sommar - brosjyre for Myrkdalen som presenterer aktivitetar, arrangement, overnatting og mykje meir Myrkdalen har å by på. Brosjyren har ei vinter framside som leiar inn til vintertilboda og baksida har ei sommar framside som leiar inn til sommartilboda og dermed fungerer brosjyren for både sommargjester og vintergjester.

Myrk-Brosjyre-2
Myrk-Brosjyre-3
Myrk-Brosjyre-4
Lommekart