1. Om Voss Prenteverk Grafiske Tenester AS

Voss Prenteverk Grafiske Tenester AS, organisasjonsnummer: NO 994 341 898 er et norsk selskap registrert i Brønnøysundregister. Voss Prenteverk Grafiske Tenester AS er en del av en større gruppering. Grupperingen er samlet under et morselskap, Bodoni Gruppen. Samlet fremstår Bodoni Gruppen som en robust mediebedrift, og er blant de største i mediebransjen i Norge. Bodoni Gruppen har en bred verdikjede og leverer forlagstjenester, kommunikasjonstjenester, web og elektroniske tjenester, samt design- og reklamebyråtjenester. I tillegg har vi Vestlandets største trykkeri.

Som en bedrift i grupperingen tilbyr Voss Prenteverk Grafiske Tenester AS alle produktene gruppen kan tilby m.m. Voss Prenteverk Grafiske Tenester AS er et selvstendig AS og med selvstendig organisasjonsnummer, bedriften har egen personvernerklæring. Det er etablert egne behandlingsansvarligavtaler og databehandleravtale mellom selskapene i Bodoni Gruppen som regulerer hvilken type informasjon selskapene i gruppen har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Når du bruker nettstedet vårt, de sosiale medie sidene våre som facebook og instagram, filmail til overføring av filer, mottar korrektur gjennom proofhg for å kunne godkjenne filer eller de andre digitale tjenestene våre, samler vi inn, bruker og behandler personopplysninger. Det er viktig for oss å verne disse personopplysningene og behandle opplysningene fortrolig.

I denne personvernerklæringen forklarer vi hvordan vi behandler personopplysninger, hva slags personopplysninger disse behandlingsaktivitetene innebærer samt hvilket formål og rettslig grunnlag disse aktivitetene har. Vi forklarer også når og hvorfor personopplysninger utleveres til en tredjepart. Vi informerer deg også om de rettighetene du har i forbindelse med behandling og eventuell overføring av dine personopplysninger.

 1. Erklæring om generell innsamling, bruk og behandling

Når du bruker tjenester fra Voss Prenteverk Grafiske Tenester AS, gir du oss tilgang til dine opplysninger. Vår personvernerklæring gjelder innsamling, bruk og behandling av personopplysninger. Vi samler inn, bruker og behandler personopplysninger når du bruker våre tjenester som kunde eller er en potensiell kunde hos oss. Dette omfatter når du bruker nettstedene våre, bestiller, sender filer, kjøper tjenester, eller når du kommuniserer med oss via telefon, e-post, sosiale medier eller lignende.

Voss Prenteverk Grafiske Tenester AS ved personvernansvarlig, er behandlingsansvarlig for behandling av dine personopplysninger etter denne personvernerklæringen. Der hvor det daglige ansvaret er delegert vil det framkomme i punktene nedenfor. Voss Prenteverk Grafiske Tenester AS er ansvarlig for å definere formålene med behandlingen av personopplysninger og dessuten for å overholde personvernlovgivningen.

Vår adresse og kontaktinformasjon finner du nederst i denne personvernerklæringen.

 1. Personopplysninger som behandles

Personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn, bruker og utleverer personopplysninger når du bruker vår tjeneste og har kontakt med oss på måter som beskrevet nedenfor. Den forklarer databehandlingsaktivitetene våre, hvilket formål de har, hva slags personopplysninger disse aktivitetene innebærer, og hvilket rettslig grunnlag de har.

Det vi har av data om deg er det du selv oppgir, eller er blitt oppgitt gjennom å være i kontakt med oss eller i de tilfeller vi behandler data for behandlingsansvarlige. Opplysningene lagres i våre databaser for å kunne levere den tjenesten eller varen du har bestilt, samt for å forebygge svindel.

Vi behandler opplysninger om personer vi mottar henvendelser og bestillinger fra, for å kunne levere våre varer og tjenester. Når du bestiller en eller flere varer, eller andre produkter eller tjenester fra Voss Prenteverk, blir du bedt om å gi informasjon som navn, telefonnummer, e-postadresse, leveringsadresse, og eventuelt bestillings og ressursnummer, hvis du er en registrert avtale kunde hos oss.

Hvis du bestiller eller endrer en bestilling eller tjeneste som er påstartet, vil vi behandle ovennevnte personopplysninger som vi har samlet inn fra deg. Vi vil bruke navn, telefonnummer, leveringsadresse, fakturaadresse, bestillings og ressursnummer, samt epostadresse som kontaktinformasjon til å holde deg informert om bestilling/ene og tjenestene dine. Dette omfatter å sende deg påminnelser, korrekturer på e-posten din, f.eks. blir det gitt informasjon om endret levering, og varsling om eventuelle uforutsette hendelser.

Når du bestiller hos oss, omfatter det i noen tilfeller tjenester fra tredjeparter, og vi vil gi navn, kontaktopplysninger og annen relevant informasjon til slike tredjeparter hvis det er nødvendig. Formålet med disse behandlingsaktivitetene er å gi deg de produktene og tjenestene du har bestilt av oss. Hvis bedriften senere vil behandle opplysningene med andre formål, vil vi informere om de nye formålene.

Du må også oppgi epostadresse i tillegg til andre personopplysninger for å kunne bestiller varer og tjenester. Disse opplysningene, særlig navn, adresse, e-postadresse og arbeidsted, kan bli utlevert til våre levererandører, som f.eks. ved utsending av inkassosaker.  For å kunne motta betaling for bestilt vare/er og tjeneste/er. Hvis du ber om å få refundert betalingen, blir disse opplysningene også behandlet.

Informasjonen du har gitt for å foreta en tjeneste eller bestilling og administrere virksomheten, lagres i inntil ti år til vi ikke lenger trenger den (se pkt. 7) for å sikre og trygge Voss Prenteverk Grafiske Tenester AS.

For å oppfylle våre lovfestede forpliktelser kan vi utlevere opplysninger til for eksempel politiet. Det kan f.eks. være opplysninger om navn, adresse, epostadresse, arbeidsted.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger som beskrevet i dette punktet er din godkjenning av våre brukervilkår når du bestiller fra oss og våre berettigede interesser i å drive virksomheten vår, eller dersom det er nødvendig for å oppfylle våre lovfestede forpliktelser.

 • Personopplysninger ved kundebehandling, prosjektledelse, design og logistikk.

Voss Prenteverk Grafiske Tenester AS tilbyr forskjellige former for kundebehandling, blant annet ved prosjektledelse, design og logistikk. For at vi skal kunne gi deg den beste opplevelsen og kundebehandlingen, vil vi behandle personopplysninger for å hjelpe deg så godt vi kan. På nettsiden vår vil du finne kontaktpersoner, og du vil kunne kontakt oss via sosiale medier, telefon og e-post. Når du kommuniserer med oss på en av disse måtene, vil vi hjelpe deg med henvendelser, tilbud, spørsmål eller tilbakemeldinger om tjenestene våre. Avhengig av henvendelsen, spørsmålet eller tilbakemeldingen fra deg kan du bli bedt om å gi ytterligere personopplysninger, f.eks. adresse og tilbudsnummer.

For å opprettholde vårt tjenestenivå innen kundebehandling, prosjektledelse, design og logistikk kan det være nødvendig å utføre databehandling i systemene våre.  Når det gjøres endringer kan dette inkluderer behandling av personopplysninger. Vi utarbeider også statistikk og rapporter ved å analysere opplysningene du har gitt oss, f.eks. navn, kontaktopplysninger og adresser. Formålet er å kontinuerlig forbedre våre tjenester og kundebehandling, samt gi deg den beste opplevelse ved å benytte våre tjenester.

Hvis vi oppdager feil i systemene våre, vil vi treffe nødvendig tiltak. Dette kan omfatte behandling av personopplysninger.

Informasjonen du har gitt for å foreta en tjeneste, bestilling eller kunne administrere virksomheten, lagres i inntil ti år til vi ikke lenger trenger den (se pkt. 7) for å sikre og trygge Voss Prenteverk Grafiske Tenester AS.

For å oppfylle våre lovfestede forpliktelser kan vi utlevere opplysninger til for eksempel politiet. Det kan f.eks. være opplysninger om navn, adresse, epostadresse, arbeidsted.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger som beskrevet i dette punktet er din godkjenning av våre brukervilkår når du bestiller fra oss og våre berettigede interesser i å drive virksomheten vår, eller dersom det er nødvendig for å oppfylle våre lovfestede forpliktelser.

 1. Personopplysninger ved informasjonskapsler og nettbruk.

For å kunne lage og administrere en brukervennlig nettside er det avgjørende å se på besøkende. Denne informasjonen får vi gjennom Google Analytics. Det benyttes da informasjonskapsler/cookies (tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens maskin). Disse registrerer IP-adresse, samt bevegelser den besøkende gjøre på nettsiden. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; Hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Dette er informasjon som ikke lagres på Voss Prenteverk Grafiske Tenester AS sine servere, men på Google Analytics servere.

Trafikklogger på Voss Prenteverk Grafiske Tenester AS sine nettjenester lagres i 14 dager, disse loggene innholeder IP- adressene til besøkende, og brukes til å sikre en stabil tjeneste.

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Voss Prenteverk Grafiske Tenester AS bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google.

Det er frivillig for de som besøker våre nettsider og sosiale medier å oppgi personopplysninger. Også i tilknytning til tjenesten som overfører filer i Filmail. Samt nedlastning av profiler via vår nettside. Når du benytter deg av denne tjenesten samtykker du i at vi mottar epostadressen, navn, adresse, bestilling, ressursnummer og arbeidsted. Deling av artikler er gjerne forbundet med deling på andre sosiale medier. Voss Prenteverk Grafiske Tenester AS lagrer ikke slike delinger på våre servere.

Informasjon som samles inn gjennom drift av nettstedene lagres på servere kontrollert Voss Prenteverk Grafiske Tenester AS. Ingen av opplysningene som blir lagt igjen på Voss Prenteverk Grafiske Tenester AS sine nettsider deles med andre, i de tilfeller det deles er det regulert gjennom en databehandleravtale for å kunne drifte nettsiden.

Informasjonen du har gitt for å foreta en tjeneste eller bestilling og for å kunne administrere virksomheten, lagres i inntil ti år til vi ikke lenger trenger den (se pkt. 7) for å sikre og trygge Voss Prenteverk Grafiske Tenester AS

For å oppfylle våre lovfestede forpliktelser kan vi utlevere opplysninger til for eksempel politiet. Det kan f.eks. være opplysninger om navn, adresse, epostadresse, arbeidsted.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger som beskrevet i dette punktet er din godkjenning av våre brukervilkår når du bestiller fra oss og våre berettigede interesser i å drive virksomheten vår, eller dersom det er nødvendig for å oppfylle våre lovfestede forpliktelser.

 1. Personopplysninger levert til andre.

Voss Prenteverk Grafiske Tenester AS selger aldri personopplysninger til andre selskaper som har formål å bruke opplysningene til markedsføring. Opplysningene blir kun delt med databehandlere, offentlige myndigheter eller tredjepart når punktene under treffer.

 1. Når en del eller hele bestillingen omfatter tjenester og leveranser som leveres av en tredjepart.
 2. Leverandører som utfører transport og forsendelser av varer, oppdrag eller tjenester som er gitt etter våre instrukser og som databehandler, en tredjepart.
 3. Og etter lovgivning eller rettskraftig vedtak fra offentlige myndigheter.

Voss Prenteverk Grafiske Tenester AS kan også dele data med konsernselskaper for forskjellige formål, f.eks. for å forbedre vår tjeneste eller for systemadministrasjon og statistikk.

Om du ikke ønsker å dele dine personopplysninger med Voss Prenteverk Grafiske Tenester AS, kan ikke vi levere tjenestene du ønsker eller ber om, eller informere deg om andre varer, produkter og tjenester vi kan tilby. Det er helt frivillig å dele opplysningene dine med oss.

Informasjonen du har gitt for å foreta en tjeneste eller bestilling og kunne administrere virksomheten, lagres i inntil ti år til vi ikke lenger trenger den (se pkt. 7) for å sikre og trygge Voss Prenteverk Grafiske Tenester AS

For å oppfylle våre lovfestede forpliktelser kan vi utlevere opplysninger til for eksempel politiet. Det kan f.eks. være opplysninger om navn, adresse, epostadresse, arbeidsted.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av opplysninger som beskrevet i dette avsnittet er din godkjenning av våre brukervilkår og våre berettigede interesser for å drive virksomheten vår.

 1. Dine mest sentrale rettigheter

Du har rett på å få vite hvilke personopplysninger som er registrert om deg, og hvordan disse opplysningene blir behandlet jf. bestemmelsen i personopplysningslovens § 18.

Du har rett til å be om innsyn ved å kreve tilgang til personopplysninger om deg i et maskinlesbart format, du må selv gi samtykke til behandling av dine personopplysninger og kan trekke samtykke når som helst.

Du har rett til å bli slettet, glemt, informert, korrigere informasjon og begrense behandling av dine personopplysninger. Du kan protestere mot behandling, som inkluderer direkte markedsføring.

Du har rett til å klage til tilsynsmyndighetene, klage sendes til Datatilsynet, informasjon finnes på www.datatilsynet.no. Du har retten til å bli informert ved datainnbrudd som kan får konsekvenser for dine private opplysninger. Din rett som privatperson, er å bli informert om dette innen 72 timer etter at innbruddet ble oppdaget.

Dine henvendelser om behandling av personopplysninger og anmodning om innsyn kan rettes til kontaktpunktet angitt nederst på siden.

 1. Sletting av personopplysninger

Vi sletter personopplysninger når vi blir kjent med at personen ikke lenger er relevant for våre behov. Vi kan likevel lagre opplysningene for en lengre periode hvis vi mener det kan bli nødvendig med dokumentasjon, kontakt med personen eller personens arbeidsgiver. Det kan gjelde for eksempel spørsmål om rettigheter eller forpliktelser i avtale-, offentligrettslige eller andre forhold.

 1. personopplysninger overført til andre land.

Voss Prenteverk Grafiske Tenester AS gir ikke fra seg personopplysninger til et tredjeland uten vern og tilstrekkelige garantier, ta kontakt med oss hvis du lurer på noen om land utenfor EØS, kontaktinformasjon nederst på siden.

 1. Brukervilkår

Voss Prenteverk Grafiske Tenester AS forbeholder seg retten til enhver tid å kunne endre brukervilkårene, vi vil vise en melding på denne nettsiden i en periode når det er gjort endring.

 1. Kontaktinformasjon Voss Prenteverk Grafiske Tenester AS

Du kan kontakt oss på post@prenteverket.no om du vil klage på denne personvernerklæring eller andre personvernopplysninger tilknyttet din personlige informasjon. Du kan sende brev pr. post eller besøke oss personlig.

Post og besøksadresse: Vadet, 5700 Voss.

Oppdatert 21.06.2018